.: اعلامیه :.

((نیازمند ب پلیس )) مدیر شعبه * Sara *


داستان های معجزه آسا - قسمت جدید +شوخی من

قسمت جدید +شوخی من

سه شنبه 1 آبان 1397 01:29 ب.ظ

نویسنده:
Marina
قسمت جدید داستان برین ادامه یکم بخندیم
خب خب یکم برو پایین ترررر
یکم دیگه کم موندهخواهشن منو نزنین فوحشمم ندین ولییی....


کرم داشتم داستان جدیدی در کار نیست خواهشن فوحشم ندین حوصلم سر رفته بود خبنظرات : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1 آبان 1397 01:28 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30